aic 2014 korica

Univerziteti u okruženju

UNIVERZITET KIRILA I METODIJA U SKOPLJU

Adresa: Bulevar Krste Misirkov bb
1000 Skopje
Telefon: +389 2 32 93 293
Telefax: +389 2 32 93 202
URL: www.ukim.edu.mk


UNIVERZITET SV. KLIMENT OHRIDSKI U BITOLI

Adresa: Bulevar „1 Maj” bb
Bitola
Telefon: +389 47 223 788
Telefaks: +389 47 223 594
E-mail: rektorat@uklo.edu.mk
URL: www.uklo.edu.mk


DRŽAVNI UNIVERZITET U TETOVU

Adresa: Ilindenska bb
1200 Tetovo
Telefon: +389 44 356 500
Telefaks: +389 44 334 222
E-mail: international@unite.edu.mk
URL: www.unite.edu.mk


UNIVERZITET JUGOISTOČNA EVROPA U
TETOVU

Adresa: Ilindenska bb
1200 Tetovo
Telefon: +389 44 356 000
Telefaks: +389 44 356 001
E-mail: rectorate@seeu.edu.mk
URL: www.seeu.edu.mk

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI

Adresa: GR 540 06 Thessaloniki, Greece
Telefon: +3031 99 6751, 99 6726
Telefax: +3031 99 6725
URL: www.auth.gr


NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

Adresa: 28 Oktovriou (Patision) 42, 10682 Athens, Greece
Telefon: +30 10 7722017, 7722006
Telefax: +30 10 7722028
URL: www.ntua.gr


PANTEION UNIVERSITY OF ATHENS

Adresa: 136 Sygrou Ave., 176 71 GR Athens, Greece
Telefon: +30 1 9220100, 9223227
Telefax: +30 1 9223690
URL: www.panteion.gr

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO

Adresa: Via S. Sofia 9/1
Telefon: +39 02 503 1340
E-mail: ufficio.stranieri@unimi.it
URL: www.unimi.it


POLITECNICO DI MILANO

Adresa: piazza Leonardo da Vinci 32
20133 Milano
Telefon: 800 420 470 (zeleni broj)
Telefon: +39 02 2399 2250
E-mail: rettore@polimi.it
URL: www.polimi.it


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA

Adresa: Strada Nuova 65, 27100 Pavia
Telefon: +39 0382 9811
URL: www.unipv.it


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Adresa: Via Zamboni 33, 40126 Bologna
Telefon: +39 051 2099349
URL: www.unibo.it


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA
SAPIENZA

Adresa: Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
Telefon: +39 06 49911
E-mail: settorestudentistranieri@uniroma1.it
URL: www.uniroma.it


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI

Adresa: P.zza Umberto I, Bari
Telefon: +39 800 883046
URL: www.uniba.it 


POLITECNICO DI BARI

Adresa: Palazzo Ateneo Piazza Umberto I 1,
70121 Bari, Italy
tel.+39 80 5711111
URL: www.poliba.i


UNIVERSITA DI BOCCONI - MILANO

Adresa: Via Sarfatti, 25, 20136 Milano, Italy
Telefon: +39 02 5836 34 34
URL: wsww.uni-bocconi.it


UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Adresa: P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze
Telefon: +39 055 27571
URL: www.unifi.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Adresa: Via Verdi, 8 - 10124 Torino
Telefon: +39 011 6706111
URL: www.unito.it


Korisne adrese:

Institut za Spoljnu Trgovinu Italije
Trgovinsko odjeljenje Italijanske Ambasade
Njegoseva 45, 81000 Podgorica
Telefon: + 382 20 248210
E-mail: icepdg@t-com.me
URL: www.ice.it


Pregled svih državnih univerziteta u Italiji:

www.dst.unpi.it/universita.htm


Ministrastvo obrazovanja Republike Italije:

www.miur.it

 

UNIVERZITET U TIRANI

Adresa: University of Tirana
Square „Nënë Terezat”, Tirana
Telefon: +355 42 227 996
Telefax: +355 42 227 914
E-mail: info@unitir.edu.al
URL: www.unitir.edu.al


UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANA

Adresa: Square „Nënë Terezat”, 4 Tirana
Telefon: +355 42 227 996
Telefax: +355 42 227 914
E-mail: enkjaho@yahoo.com
URL: www. upt.al

UNIVERZITET U LJUBLJANI

Adresa: Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 2418 500
Telefax: +386 1 2418 560
E-mail: rektorat@uni-lj.si
URL: www.uni-lj.si


UNIVERZITET U MARIBORU

Adresa: Slomškov trg 15
2000 Maribor
Telefon: +386 2 23 55 280
Telefax: +386 2 23 55 211
E-mail: rektorat@uni-mb.si
URL: www.uni-mb.si


UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Adresa: Titov trg 4
6000 Koper
Telefon: +386 5 611 75 00
Telefax: +386 5 611 75 30
URL: www.upr.si


UNIVERZITET U NOVOJ GORICI

Adresa: Vipavska 13
5000 Nova Gorica
Telefon: +386 5 331 52 23
Telefax: +386 5 331 52 24
E-mail: info@p-ng.si
URL: www.p-ng.si


INSTITUT „JOŽEF STEFAN“ LJUBLJANA

Adresa: Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 477 39 00
Telefax: +386 1 251 93 85
E-mail: info@ijs.si
URL: www.ijs.si

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Adresa: Trg maršala Tita 14
10002 Zagreb
Telefon: +385 1 4564 111
Telefax: +385 1 4830 602
URL: www.unizg.hr


SVEUČILIŠTE U SPLITU

Adresa: Trg maršala Tita 14
10002 Zagreb
Telefon: +385 1 4564 111
Telefax: +385 1 4830 602
URL: www.unist.hr


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
U OSIJEKU

Adresa: Trg Sv. Trojstva 3 Osijek
Telefoni: +385 31 224 102, 224 110
Telefax: +385 31 207 015
URL: www.unios.hr


SVEUČILIŠTE U RIJECI

Adresa: Trg braće Mažuranića 10
51000 Rijeka
Telefon: +385 51 406 500
Telefax: +385 51 216 671
E-mail: ured@uniri.hr
URL: www.uniri.hr


SVEUČILIŠTE U ZADRU

Adresa: Mihovila Pavlinovića bb
23000 Zadar
Telefon: +385 23 200 555
Telefax: +385 23 316 882
URL: www.unizd.hr


SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Adresa: Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik
Telefon: +385 20 445 744
Telefax: +385 20 435 590
E-mail: rektorat@unidu.hr
URL: www.unidu.hr


SVEUČILIŠTE „JURJA DOBRILE“ U PULI

Adresa: Preradovićeva 1
52100 Pula
Telefon: +385 52 377 000
Telefax: +385 52 216 416
E-mail: ured@unipu.hr
URL: www.unipu.hr

 UNIVERZITET U BANJA LUCI

Adresa: Bulevar Vojvode Petra Bojovića 1A
Telefoni: +387 51 321 171
Telefax: 051 317 057
Telefax: +387 51 315 694
E-mail: uni-bl@blic.net
URL: www.urc.bl.ac.yu


UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Adresa: Vuka Karadžića 30, Istočno Sarajevo,
Telefon: +387 57 340 464
Telefax: +387 57 340 340 263
E-mail: univerzitet@paleol.net
URL: www.unssa.rs.ba

 


UNIVERZITET U SARAJEVU

Adresa: Obala Kulina Bana 7 II, 71000 Sarajevo
Telefoni: +387 33 663 392, 668 250
Telefax: +387 33 663 393, 565 127
URL: www.unsa.ba


SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Adresa: Trg hrvatskih velikana 1
Telefon: +387 36 310 778
Telefax: +387 36 320 885
E-mail: mail@sve-mo.ba
URL: www.sve-mo.ba


UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ MOSTAR

Adresa: Univerzitetski kampus
Telefon: +387 36 570 727
Telefax: +387 36 570 032
E-mail: info@unmo.ba
URL: www.unmo.ba


UNIVERZITET U BIHAĆU

Adresa: Kulina bana 2/II
Telefon: +387 37 222 022
Telefax: +387 37 222 022
E-mail: rektorat@unbi.ba
URL: www.unbi.ba


UNIVERZITET U ZENICI

Adresa: Fakultetska 3
Telefon: +387 32 444 420
Telefax: +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba
URL: www.unze.ba


UNIVERZITET U TRAVNIKU

Adresa: Aleja Konzula 5
Telefon: +387 61 172 158
Telefax: +387 61 172 158
E-mail: rasim.dacic@fmt.ba
URL: www.fmt.ba

 

 UNIVERZITET U BEOGRADU

pozivni broj za Srbiju je +381, Beograd (0)11
REKTORAT UNIVERZITETA
Studentski trg 1
Telefon: 26 35 752, 26 35 579, 26 37819
Telefaks: 26 38912
E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs
URL: www.bg.ac.rs

ARHITEKTONSKI FAKULTET

Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
Telefon: 32 25 254
Telefaks: 33 70 193

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Bulevar Kralja Aleksandra 73/I
Telefon: 33 70 102
Telefaks: 33 70 223

EKONOMSKI FAKULTET

Kamenička 6
Telefon: 30 21 240
Telefaks: 26 39 560

FIZIČKI FAKULTET

Studentski trg 12-16
Telefon: 26 30 152
Telefaks: 32 82 619

GEOGRAFSKI FAKULTET

Studentski trg 3/III
Telefon: 637 421
Telefaks: 182 889

FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE

Bulevar Oslobođenja 18
Telefon: 36 15 436
Telefaks: 26 85 936

FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I
REHABILITACIJU

Visokog Stevana 2
Telefon: 183 056
Telefaks: 183 081

HEMIJSKI FAKULTET

Studentski trg 12-16
Telefon: 32 82 111
Telefaks: 184 330

BIOLOŠKI FAKULTET

Studentski trg 16
Telefon: 2186 635
Telefaks: 2638 500

MATEMATIČKI FAKULTET

Studentski trg 16
Telefon: 20 27 801
Telefaks: 26 30 151

FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU

Studentski trg 12-16
Telefon: 26 36 269
Telefaks: 187 133

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Vojvode Stepe 305
Telefon: 30 96 207
Telefaks: 30 96 704

TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET

Karnegijeva 4
Telefon: 33 70 460
Telefaks: 33 70 387

UČITELJSKI FAKULTET

Narodnog fronta 43
Telefon: 36 15 225
Telefaks: 26 41 060

FILOZOFSKI FAKULTET

Čika Ljubina 18-20
Telefon: 26 39 119
Telefaks: 26 39 356

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Jove Ilića 154
Telefon: 39 50 800
Telefaks: 24 61 221

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Blagoja Parovića 156
Telefon: 35 31 000
Telefaks: 35 31 100

RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET

Đušina 7
Telefon: 32 19 100
Telefaks: 32 35 539

STOMATOLOŠKI FAKULTET

Dr Subotića 8
Telefon: 26 85 760
Telefaks: 26 85 361

TEHNIČKI FAKULTET - BOR

19210 Bor, Vojske Jugoslavije 12
Telefon: 030 424 555
Telefaks: 030 421 078

FARMACEUTSKI FAKULTET

Vojvode Stepe 450
Telefon: 24 73 224
Telefaks: 39 72 840

FILOLOŠKI FAKULTET

Studentski trg 3
Telefon: 26 38 622
Telefaks: 26 30 039

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Jove Ilića 165
Telefon: 30 92 999
Telefaks: 24 91 501

ŠUMARSKI FAKULTET

Kneza Višeslava 1
Telefon: 35 53 122
Telefaks: 25 45 485

 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Bulevar Kralja Aleksandra 73
Telefon: 32 48 464
Telefaks: 32 48 681

MEDICINSKI FAKULTET

Dr. Subotića 8
Telefon: 36 36 300
Telefaks: 26 84 558

PRAVNI FAKULTET

Bulevar Kralja Aleksandra 67
Telefon: 30 27 600
Telefaks: 32 21 299

MAŠINSKI FAKULTET

27. marta 80
Telefon: 33 70 339
Telefaks: 33 70 364

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Zemun, Nemanjina 6
Telefon: 26 12 664
Telefaks: 21 93 659

FAKULTET BEZBEDNOSTI

Gospodara Vučića 50
Telefon: 64 51 843
Telefaks: 64 57 685

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

Kosančićev venac 29
Telefon: 625 166, 625 629
Telefaks: 629 785
URL: www.arts.bg.ac.rs

FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

Kralja Milana 50
Telefon: 659 272, 652 887
Telefaks: 2643 598

FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI

Rajićeva 10
Telefon: 630 635,635 952
Telefaks: 635 349
URL: www.flu.bg.ac.rs

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

Kralja Petra 4
Telefon: 182 047

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI

Bulevar Umetnosti 20
Telefon: 135 684
Telefaks: 130 862


UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

Kosančićev venac 29
Telefon: 625 166, 625 629
Telefaks: 629 785
URL: www.arts.bg.ac.rs

FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI

Kralja Milana 50
Telefon: 659 272, 652 887
Telefaks: 2643 598

FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI

Rajićeva 10
Telefon: 630 635,635 952
Telefaks: 635 349
URL: www.flu.bg.ac.rs

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI

Kralja Petra 4
Telefon: 182 047

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI

Bulevar Umetnosti 20
Telefon: 135 684
Telefaks: 130 862


 UNIVERZITET U NOVOM SADU

Trg Dositeja Obradovića 5
Telefon: 021 6350 622
Telefaks: 021 450 418
E-mail: rektorat@uns.ac.rs
URL: www.uns.ac.rs

AKADEMIJA UMETNOSTI

Đure Jakšića 7
Telefon: 021 422 177
Telefaks: 021 420 187

GRAĐEVINSKI FAKULTET

24000 Subotica, Kozaračka 2a
Telefon: 024 554 300
Telefaks: 024 554 580

EKONOMSKI FAKULTET

24000 Subotica, Segedinski put 9-11
Telefon: 024 628 000
Telefaks: 024 546 486

MEDICINSKI FAKULTET

Hajduk Veljkova 3
Telefon: 021 420 677
Telefaks: 021 624 153

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Trg Dositeja Obradovića 8
Telefon: 021 485 35 00
Telefaks: 021 459 761

PRAVNI FAKULTET

Trg Dositeja Obradovića 1
Telefon: 021 63 50 377
Telefaks: 021 450 427

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Trg Dositeja Obradovića 3
Telefon: 021 455 630
Telefaks: 021 455 662

 TEHNOLOŠKI FAKULTET

Bulevar Cara Lazara 1
Telefon: 021 485 36 00
Telefaks: 021 450 413

TEHNIČKI FAKULTET „MIHAILO PUPIN”,
ZRENJANIN

Đure Đakovića bb, 23000 Zrenjanin
Telefon: 023 550 515
Telefaks: 023 550 520

PEDAGOŠKI FAKULTET, SOMBOR

Podgorička 4, 25000 Sombor
Telefon: 025 460 595
Telefaks: 025 26 461

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Lovćenska 16
Telefon: 021 450 188
Telefaks: 021 450 199

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Trg Dositeja Obradovića 6
Telefon: 021 485 20 55
Telefaks: 021 458 133

FILOZOFSKI FAKULTET

Dr Zorana Đinđića 2
Telefon: 021 450 690
Telefaks: 021 450 929


UNIVERZITET U NIŠU

18000 Niš, Univerzitetski trg 2
Telefon: 018 257 970
Telefaks: 018 257 970
E-mail: uniuni@ni.ac.rs
URL: www.ni.ac.rs

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

Jovana Cvijića bb
Telefon: 034 370 270
Telefaks: 034 370 168
E-mail: unikg@kg.ac.rs
URL: www.kg.ac.rs

UNIVERZITET U PRIŠTINI

K. Mitrovica, Filipa Višnjića bb
Telefon: 028 422 340
Telefaks: 028 422 320
E-mail: rektorat@pr.ac.rs
URL: www.pr.ac.rs

GRAĐEVINSKO- ARHITEKTONSKI FAKULTET

Aleksandra Medvedeva 14
Telefon: 018 588 200
Telefaks: 018 588 202

EKONOMSKI FAKULTET

Trg Kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
Telefon: 018 528 601
Telefaks: 018 523 859

ELEKTRONSKI FAKULTET

Aleksandra Medvedeva 14
Telefon: 018 529 105
Telefaks: 018 588 399

MAŠINSKI FAKULTET

Aleksandra Medvedeva 14
Telefon: 018 588 255
Telefaks: 018 588 244

MEDICINSKI FAKULTET

Dr Zorana Đinđića 81
Telefon: 018 45 70 029
Telefaks: 018 42 38 770

PRAVNI FAKULTET

Trg Trg Kralja Aleksandra 11
Telefon: 018 500 201
Telefaks: 018 45 23 747

PRIRODNO-MATEMATIČKI

Višegradska 33
Telefon: 018 223 430
Telefaks: 018 533 014

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU

Višegradska 33
Telefon: 018 223 430
Telefaks: 018 533 014

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA

Čarnojevića 10a
Telefon: 018 510 900
Telefaks: 018 510 900

FILOZOFSKI FAKULTET

Ćirila i Metodija 2
Telefon: 018 514 312
Telefaks: 018 514 310

FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU

Knjeginje Ljubice 10
Telefon: 018 522 296
Telefaks: 018 513 272

TEHNOLOŠKI FAKULTET U LESKOVCU

Bulevar oslobođenja 124
Telefon: 016 247 203
Telefaks: 016 242 859

UČITELJSKI FAKULTET U VRANJU

Partizanska 14
Telefon: 017 431 960
Telefaks: 017 421 633

 AGRONOMSKI FAKULTET - ČAČAK

Cara Dušana 34
Telefon: 032 222 584
Telefaks: 032 349 503

EKONOMSKI FAKULTET

Đure Pucara - Starog 3
Telefon: 034 303 500
Telefaks: 034 303 516

MEDICINSKI FAKULTET

Svetozara Markovića 69
Telefon/faks: 034 306 800

MAŠINSKI FAKULTET - KRALJEVO

Dositejeva 19
Telefon: 036 383 378
Telefaks: 036 383 377

MAŠINSKI FAKULTET

Sestre Janjić 6
Telefon: 034 335 990
Telefaks: 034 333 192

PRAVNI FAKULTET

Jovana Cvijića 1
Telefon: 034 306 500
Telefaks: 034 306 540

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Radoja Domanovića 12
Telefon: 034 336 223
Telefaks: 034 335 040

TEHNIČKI FAKULTET - ČAČAK

Svetog Save 65
Telefon: 032 302 700
Telefaks: 032 342 101

UČITELJSKI FAKULTET - JAGODINA

Milana Mijalkovića 14
Telefon: 035 223 805
Telefaks: 035 223 805

UČITELJSKI FAKULTET - UŽICE

Trg Svetog Save 36
Telefon: 031 521 952
Telefaks: 031 511 078

FILOLOŠKO-UMETNIČKI FAKULTET

Jovana Cvijića bb
Telefon: 034 304 270
Telefaks: 034 304 275

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

K. Mitrovica, Knjaza Miloša 7
Telefon: 028 425 320
Telefaks: 028 425 322

EKONOMSKI FAKULTET

K. Mitrovica, Kolašinska 156
Telefon: 028 424 610
Telefaks:028 424 610

MEDICINSKI FAKULTET

K. Mitrovica, Anri Dinana bb
Telefon: 028 423 512
Telefaks:028 423 512

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

Zubin Potok, Jelene Anžujske bb
Telefon: 028 461 108
Telefaks: 028 461 108

PRAVNI FAKULTET

Lole Ribara 29
Telefon: 028 425 339
Telefaks: 028 425 336

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Lole Ribara 29
Telefon: 028 425 396
Telefaks: 028 425 399

UČITELJSKI FAKULTET - Leposavić

Nemanjina bb
Telefon: 028 84 164
Telefaks: 028 84 164

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

Leposavić, 24. novembra bb
Telefon: 028 84 701
Telefaks: 028 84 700

FAKULTET UMETNOSTI

K. Mitrovica, Kolašinska 156
Telefon: 028 425 286
Telefaks: 028 425 287

FILOZOFSKI FAKULTET

K. Mitrovica, Filipa Višnjića bb
Telefon: 028 425 473
Telefaks: 028 425 473

POLICIJSKA AKADEMIJA

Beograd, Kraljice Ane bb
Telefoni: 39 73 357, 473 701

BOGOSLOVSKI FAKULTET

Beograd, Mije Kovačevića 11b
Telefoni: 762 732, 762 958

UNIVERZITET U PRIŠTINI ZA ALBANCE
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
UNIVERSITY OF PRISHTINA

E-mail: info@uni-pr.edu
URL: www.uni-pr.edu

 


PRIVATNI UNIVERZITETI U SRBIJI

UNIVERZITET BRAĆA KARIĆ

Beograd, Palmira Toljatija 3
Telefon: 011 2699 039
Telefaks: 011 2692 297

FAKULTET ZA MENADŽMENT BRAĆA KARIĆ

Beograd, Palmira Toljatija 3
011 2604 022

FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO

„Janićije i Danica Karić”
Beograd, Palmira Toljatija 3
011 26 09 754

FAKULTET ZA DRŽAVNU UPRAVU I
ADMINISTRACIJU

Novi Beograd, Bulevar Umetnosti 29
011 21 47 208

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN

Beograd, Kneza Mihaila 52
011 26 28 326

FAKULTET ZA BIOFARMING

Sombor, Radomira Putnika 1
025 42 09 074

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Telefon: 020 317 754
Telefaks: 020 337 669
E-mail: rektorat@np.ac.rs
URL: www.np.ac.rs

*Departman za pravno-ekonomske nauke  
*Departman za filozofsko-filološke nauke
*Departman za matematičke, fizičke i
 informatičke nauke
*Departman za bio-hemijske i medicinske
 nauke
*Departman za tehničko-tehnološke nauke
*Departman za umetnost

FAKULTET ZA INTERNACIONALNI
MENADŽMENT BEOGRAD

Carigradska 28,32
011 33 40 685

FAKULTET ZA EVROPSKI BIZNIS

Beograd, Carigradska 26
011 32 30 639

FAKULTET ZA PREDUZETNI MENADŽMENT

Novi Sad, Modene 5
021 450 893

AKADEMIJA UMETNOSTI BRAĆA KARIĆ

Beograd, Nemanjina 28
011 36 18 715

FAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU

Vase Pelagića 23
Telefon: 011 2604 022

FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE
NAUKE

Beograd, Palmira Toljatija 3

FAKULTET ZA STRANE JEZIKE

Beograd, Palmira Toljatija 3

UNIVERZITET „SINGIDUNUM“ BEOGRAD

Danijelova 29, Beograd
Telefon: 011 30 93 220
Telefaks: 011 30 93 294
URL: www.singidunum.ac.rs

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
UNIVERZITETA SINGIDUNUM

Beograd, Danijelova 32
Telefon: 011 30 93 226

FAKULTET ZA INFORMATIKU I MENADŽMENT

Beograd, Danijelova 32
Telefon: 011 30 90 208

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU

Beograd, Danijelova 32
011 30 93 206

FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI
MENADŽMENT

Beograd, Danijelova 32
Telefon: 011 30 90 207

POSLOVNI FAKULTET U VALJEVU

Valjevo, Železnička 8
014 292 610

FAKULTET ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I
ADMINISTRACIJU (FEFA)

Beograd, Vojvode Mišića 43
011 30 666 70

FAKULTET ZA MENADŽMENT MALIH
PREDUZEĆA

Beograd, Đure Đakovića 31
011 32 29 39222 lok. 250

FAKULTET LEPIH UMETNOSTI

Beograd, 29. novembra 68a
011 763 434

MEGATREND
UNIVERZITET PRIMENJENIH NAUKA

Beograd, Makedonska 21
011 33 73 797
URL: www.megatrend.edu.net

FAKULTET ZA MENADŽMENT

Zaječar, Park šuma Kraljevica bb
019 430 800

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE

Novi Beograd, Goce Delčeva 9a
011 220 30 25

GEOEKONOMSKI FAKULTET

Novi Beograd, Bulevar Umetnosti 29
011 21 47 208

FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE

Novi Beograd, Goce Delčeva 9a
011 220 30 62

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJU

Beograd, Kralja Aleksandra 79
011 24 24 800

FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU
„FUTURA“

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12a
011 311 79 69

FAKULTET ZA EVROPSKO-PRAVNO
POLITIČKE STUDIJE

Sremska Kamenica, Dvor 2
021 461 14


EVROPSKI UNIVERZITET

Beograd, Carigradska 28
011 33 41 583
E-mail: info@uni-pr.edu
URL: www.eu.ac.rs


 VIŠE ŠKOLE U SRBIJI

 VIŠA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA

Beograd-Zemun, Nade Dimić 4
011/619-673

VIŠA ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA

Beograd, Vojvode Stepe 283
 011 469-508

POLITEHNIČKA AKADEMIJA

Beograd

VIŠA TURISTICKA ŠKOLA

Bulevar AVNOJ-a 152- a
 011 698 222

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

 011 698 222, 011 698 206

VIŠA ŽELEZNIČKA ŠKOLA

Beograd, Zdravka Celara 14
011 768 095

VIŠA TEHNIČKA PTT ŠKOLA

Beograd, Zdravka Celara 16
011 3290 828

VIŠA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA

Beograd

GRAĐEVINSKI ODSEK

Beograd, Hajduk Stankova 2
011 422 178

GEODETSKI ODSEK

Beograd, Milana Rakića 42
011 411 885

VIŠA TEHNIČKA TEKSTILNA ŠKOLA

Beograd, Starine Novaka 24
011 3234 002

VIŠA POLITEHNIČKA ŠKOLA

Beograd, Brankova 17 i Krfska 7/I
011 633 127

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Subotica, Marka Oreškovića 16
024 552 501

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Novi Sad, Školska 1
021 421 088

VIŠA POSLOVNA ŠKOLA Novi Sad

Vladimira Perića Valtera br.4
021 450 102

VIŠA POSLOVNA ŠKOLA U KOSOVU POLJU
SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U BLACU

Blace, Kralja Petra I br. 70
027 371 377

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA PROTA MATEJA
NENADOVIĆ

Valjevo, Vuka Karadžića 3a
014 224 735

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA

Leskovac, Durmitorska 19
016 254 961

VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA U PEĆI SA
SEDIŠTEM U LEPOSAVICU

Leposavić, 24. novembra bb
028 83 351

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Zrenjanin, Đorđa Stratimirovića 23
023 565 005

VIŠA TEHNOLOŠKA ŠKOLA ZA NEMETALE

Aranđelovac, Josifa Pančića 11
034 712 264

VIŠA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Šabac, Hajduk Veljkova 10
015 324 715

VIŠA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA
ALEKSANDAR-LALA STANKOVIĆ

Šabac, Vojvode Putnika 56
015 344 578, 015 344 581
VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA
Požarevac, Nemanjina 2
012 224 354

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Čačak, Svetog Save 65
032 222 321

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Kragujevac, Španskih boraca 8
034 381 418

VIŠA TEHNICKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Kruševac, Kosančićeva 36
037 27 603

VIŠA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA

Trstenik, Radoja Krstića 19

VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA

Ćuprija, Lole Ribara 1/II
035 476 524

VIŠA ŠKOLA LIKOVNIH I PRIMENJENIH
UMETNOSTI

Beograd, Pante Srećkovića 2
011 3291 707

VIŠA MUZIČKA ŠKOLA

Niš, Oktobarske revolucije 10
018 522 396

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Beograd, Ljutice Bogdana 46
011 668 226

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Subotica, Banijska 67
024 547 870

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Novi Sad, Petra Drapšina 8
021 451 683

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Sremska Mitrovica, Zmaj Jovina 29
022 221 864

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Vršac, Omladinski trg 1
013 811 628

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Kikinda, Svetosavska 57
0230 34 250

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Užice, Trg Svetog Save 34
031 513 385

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Niš, Aleksandra Medvedeva 20
018 524 960

VIŠA TEHNIČKA TEKSTILNA ŠKOLA

Leskovac, Vilema Pušmana 17
016 241 776

VIŠA TEHNIČKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA

Vranje, Filipa Filipovića 20
017 21 859

VIŠA POLJOPRIVREDNO- PREHRAMBENA
ŠKOLA

Prokuplje, Ćirila i Metodija 1
027 324 878

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA

Zvečan, Nušićeva 6
028 664 079

VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA U UROŠEVCU SA
PRIVREMENIM SEDIŠTEM U ZVEČANU

Zvečan, Nušićeva 6
028 665 446

BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA

Beograd, 27. marta 149
011 2401 888

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Šabac, Dobropoljska 5
015 342 171

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Aleksinac, Pivarska bb
018 804 323

VIŠA ŠKOLA ZAOBRAZOVANJE VASPITAČA

Kruševac, Luke Ivanovića 22-24
037 39 754

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA

Pirot, Ćirila i Metodija 29
010 311 712

VIŠA ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
U GNJILANU SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U
BUJANOVCU

Bujanovac, Karađorđev trg bb
017 653 328

VIŠA HOTELIJERSKA ŠKOLA

Beograd, Kneza Višeslava 70
011 543 972

VIŠA ŠKOLA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Beograd-Zemun, Cara Dušana 196
011 3161 444

VIŠA MEDICINSKA ŠKOLA

Beograd-Zemun, Cara Dušana 254
011 105 727